Search

רח' זלמן שזר 31 א', בניין בית השקמה, קומה 4, באר שבע, טל' 08-6657058, פקס 08-6657067, נייד 052-3390232

מדרגות המס לשנת 2017

להלן מדרגות המס אשר פורסמו ע"י רשות המסים: מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית: מדרגות מס חודשיות מדרגות מס שנתיות שיעור המס עד 6,220 עד 74,640 10% מ-6221 עד 8,920 מ 74,641 עד 107,040 14% מ 8,921 עד 14,320 מ 107,041 עד 171,840 20% מ 14,321 עד 19,900 מ 171,841 עד 238,800 31% מ 19,901 […]

כל מה שרציתם לדעת על

מדריך להחזר מס הכנסה לשכיר  ומשוק ההון. מאמר זה נועד לעובד השכיר המעוניין לקבל החזרי מס . פקודת מס הכנסה איננה מחייבת בדרך כלל שכירים בהגשת דו"ח שנתי, השאלה הנשאלת האם כדאי לשכיר להגיש דו"ח באופן עצמאי כדי לקבל מס ששילם ביתר (החזר מס ). במאמר זה ננסה לתת תשובה לשאלה האם כדאי להגיש דו"ח […]

נצלו את ההפסדים בבורסה לחסכו במס

בדקו את תיק ההשקעות שלכם, אם במהלך השנה מכרתם ניירות ערך ברווחים ואת הניירות ערך המופסדים השארתם בתיק, כדאי לשקול לממש ניירות ערך בהפסד (לפחות עד גובה הרווח) ובשיטה זו לאפס את הרווח ולקבל חזרה את המס שנוכה, אפשר לבצע מעין מכירה רעיונית, כלומר מכירת הניירות, מימוש ההפסד וקניה מחדש של הניירות (העלות תהיה העמלות […]

חשבות שכר ומשכורות

שרות חשבות השכר של יצחק פיירשטיין –שומר עלייך איתך תמיד כוללים הכנה תלושי משכורת תוך ישום חוקי העבודה , חוקי המס וחוקי ביטוח לאומי תוך אספקת שירות דיסקרטי. >>תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי – ניכויים. >> הכנת דו"ח על התשלומים לביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות. >> ניהול יתרות חופשה/מחלה של העובדים. >> חישובי ימי […]

הפקדות לקופות גמל- הטבות מס לשנת 2017

 הפקדות לקופות גמל   לקצבה  לשנת 2017  (ביטוח מנהלים /קצבה /קרן פנסיה/קופת גמל לעצמאי  ) נושא קופות הגמל עבר שינוי חקיקה משמעותיים ביותר הן מבחינת ההפקדות, הן מבחינת המשיכות והן מבחינת שיעורי ההכרה בתשלומים.. הפקדות לקופות גמל /קצבה לאחר תיקון מספר 3 לחוק קופות גמל החל משנת 2008, לאחר תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על השירותים […]

תפקידו של יועץ מס

117

תפקידו של יועץ המס הוא לייעץ לבעלי עסקים ברישום וניהול חשבונותיהם, לעסוק בניהול חשבונות, לערוך למענם את דו"חות ההכנסה השנתיים ואת הדיווחים לשלטונות המס כמו הצהרת הון . יועץ מס מייצג את הלקוחות בפני שלטונות המס בכל נושא הקשור לניהול המיסים בחברה או העסק. בנוסף הוא יכוון את בעל העסק בהחלטות על הוצאות פיטורין ופרישה. […]

עוסק מורשה

113

עוסק מורשה נחשב אדם שיש לו עסק עצמאי, במקצוע חופשי, וסכום עסקאותיו עולה על הסכום הקבוע בחוק. עוסק מורשה חייב לדווח על עסקאותיו פעם בחודשיים גם למע"מ וגם למס הכנסה ובמידת הצורך גם לשלם ביטוח לאומי. ההוצאות מתחלקות לכמה סוגים, בהתאם לאחוזי קיזוז המע"מ קיזוז מלא – הוצאות עבורן התקבלה חשבונית מס חוקית, לדוגמא הוצאות […]

עוסק פטור

105

בחקיקה נקבע כי עוסק פטור הוא עוסק המשתכר לא יותר מ- 74,972 ₪ סכום זה משתנה מידי מספר שנים. עסק אשר מחזור עסקאותיו צפוי להיות נמוך מסכום זה, נחשב לעוסק פטור. עוסק פטור זכאי לפטור מהגשה של דוח"ות ותשלומי מע"מ. כמו כן, הוא יכול להגיש רק קבלות, ולא חשבוניות מס. את תשלומי המס הכנסה הוא […]

מסלולי מיסוי שכר דירה

IMG 549000

כאשר הדירה מושכרת לעסק יש לפתוח תיק במס הכנסה ולשלם מקדמות מס כל חודשיים על חשבון המס המס על השכרת דירה לעסק היא 31% או המס השולי הסכום הגבוהה (כאשר בעל הנכס(משכיר הנכס ) מעל גיל 60 המס יהיה 10% או המס השולי ) במסלול זה הוצאות ריבית, פחת על המבנה והוצאות אחרות מוכרות . […]