בדקו את תיק ההשקעות שלכם, אם במהלך השנה מכרתם ניירות ערך ברווחים ואת הניירות ערך המופסדים השארתם בתיק, כדאי לשקול לממש ניירות ערך בהפסד (לפחות עד גובה הרווח) ובשיטה זו לאפס את הרווח ולקבל חזרה את המס שנוכה, אפשר לבצע מעין מכירה רעיונית, כלומר מכירת הניירות, מימוש ההפסד וקניה מחדש של הניירות (העלות תהיה העמלות שתשלמו, אבל אם יש רווחים שמימשתם זו ההזדמנות לחסוך את המס עבורם)

מומלץ להתייעץ עם משרדנו בכל מקרה ומקרה.

בעלי חברות, אם יש לכם הפסדים בשוק ההון, מומלץ לשקול חלוקת דיבידנד בגובה ההפסדים, הכנסות מדיבידנד יקוזזו מההפסד מני"ע , והתוצאה הסופית היא יתרת זכות בחברה או הקטנת יתרת החובה ללא תשלום מס !

 

מנהל רשות המיסים הורה לפקידי השומה לאפשר מתן פטור ממס על דיבידנד במקרה ויוכיחו לו הפסדים שנוצרו בשוק ההון.