שרות חשבות השכר של יצחק פיירשטיין –שומר עלייך איתך תמיד כוללים הכנה תלושי משכורת תוך ישום חוקי העבודה , חוקי המס וחוקי ביטוח לאומי תוך אספקת שירות דיסקרטי.

>>תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי – ניכויים.

>> הכנת דו"ח על התשלומים לביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.

>> ניהול יתרות חופשה/מחלה של העובדים.

>> חישובי ימי הבראה.

>> חישובי פיטורין ומילוי טפסי 161.

>> הכנת טופס 126 , והגשתם למס הכנסה .

>> הכנת טופס 106 לעובדים .

>>ייעוץ בנושאים הקשורים לדיני עבודה.

>> ביטוח לאומי, מס הכנסה וחוקי עבודה.

>> פתיחת עובדים חדשים,טיפול בעוזבים,עדכון פרטי עובדים.

>>סיוע להנהלת חשבונות בהכנת פקודת יומן.

>> טיפול בהגשת תביעות תגמולי מילואים לביטוח לאומי.

>> מיצוי הטבות מקסימליות למס (סעיף 45א , וסעיף 47)

>> טיפול בסיום העסקת עובדים (גמ"ח פיצויים , פידיון חופשה , הבראה וכו')