113עוסק מורשה נחשב אדם שיש לו עסק עצמאי, במקצוע חופשי, וסכום עסקאותיו עולה על הסכום הקבוע בחוק. עוסק מורשה חייב לדווח על עסקאותיו פעם בחודשיים גם למע"מ וגם למס הכנסה ובמידת הצורך גם לשלם ביטוח לאומי. ההוצאות מתחלקות לכמה סוגים, בהתאם לאחוזי קיזוז המע"מ קיזוז מלא – הוצאות עבורן התקבלה חשבונית מס חוקית, לדוגמא הוצאות טלפון וחשמל, הוצאות שכירות, אחזקה, צורכי משרד ועוד, ואז מתקיימים החזרי מס לעצמאי. קיזוז של 2/3 מע"מ – הוצאות רכב, הוצאות טלפון סלולארי, ביגוד במקרים בהם הבית משמש כמשרד של העסק ניתן לקחת את החלק היחסי של הבית המשמש כעסק ולחשב עבורו את הוצאות הארנונה החשמל והטלפון.