רח' שדרות רגר 28, חדר 7, באר שבע, טל' 08-6657058, פקס 08-6657067, נייד 052-3390232

office office office office

יצחק פיירשטיין הינו יועץ מס מוסמך המעניק את שירותיו לארגונים, חברות ועסקים בכל סדר גודל, במטרה לייעל ולמקסם את התנהלותם הפיננסית.

כללים להחתמת עובד על כתב ויתור על זכויות.
הכלל הוא כי אין תוקף לויתור על זכויות עובד מכוח חוקי מגן, כגון: חופשה שנתית, פיצויי פיטורין וכו'.

כל מה שרצית לדעת על קבלת ”מענק עבודה“ - "מס הכנסה שלילי"
עבור שנת המס 2017, שכירים ועצמאים.

החלטת מיסוי לגבי קצבת גישור עד לגיל פרישה.
מתוך אתר רשות המיסים

113עוסק מורשה נחשב אדם שיש לו עסק עצמאי, במקצוע חופשי, וסכום עסקאותיו עולה על הסכום הקבוע בחוק. עוסק מורשה חייב לדווח על עסקאותיו פעם בחודשיים גם למע"מ וגם למס הכנסה ובמידת הצורך גם לשלם ביטוח לאומי. ההוצאות מתחלקות לכמה סוגים, בהתאם לאחוזי קיזוז המע"מ קיזוז מלא – הוצאות עבורן התקבלה חשבונית מס חוקית, לדוגמא הוצאות טלפון וחשמל, הוצאות שכירות, אחזקה, צורכי משרד ועוד, ואז מתקיימים החזרי מס לעצמאי. קיזוז של 2/3 מע"מ – הוצאות רכב, הוצאות טלפון סלולארי, ביגוד במקרים בהם הבית משמש כמשרד של העסק ניתן לקחת את החלק היחסי של הבית המשמש כעסק ולחשב עבורו את הוצאות הארנונה החשמל והטלפון.