IMG 549000כאשר הדירה מושכרת לעסק יש לפתוח תיק במס הכנסה ולשלם מקדמות מס כל חודשיים על חשבון המס

המס על השכרת דירה לעסק היא 31% או המס השולי הסכום הגבוהה (כאשר בעל הנכס(משכיר הנכס ) מעל גיל 60 המס יהיה 10% או המס השולי )

במסלול זה הוצאות ריבית, פחת על המבנה והוצאות אחרות מוכרות .

כמו כן ניתן ליהנות מנקודות זיכוי ומהטבות מס על הפקדה לקופת גמל לקצבה או קופת גמל לא משלמת קצבה או ביטוח חיים

לפי חוק מע"מ –ותקנה 6א לחוק מע"מ י שוכר הנכס יוציא חשבונית עצמית במקום המשכיר בהנחה שהוא לא עוסק שאין לו תיק במע"מ , כאשר לפני הוצאת החשבונית יש למלא טופס 36-בקשה להעביר המס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס

כאשר הדירה מושכרת למגורים קיימות 3 אופציות .

פטור –שכר דירה פטור ממס אם הכנסות מכל דירות של בעל הנכס או אשתו או ילדיו מתחת לגיל 18 לא עלו על 5,010 ₪ אם שכר הדירה עולה מסכום זה יהיה עליו לבחור בשלוש חלופות .

א. מס מתואם – המשמעות לשלם חלופה א' מס של 31% או מס שולי מסכום הכפול משכר הדירה הנוסף – לדוגמה שכר דירה 5.500 ₪ שכר דירה הנוסף ל 5,010 ₪ היא 490 ש"ל לכן הסכום המתואם הוא 980 ₪ והמס בהנחה 31%(ואין הוצאות ) - 304 ₪ (המס יהיה יותר נמוך מאחר שניתן להכיר בהוצאות באופן יחסי )

חלופה ב' מס של 10% של 980 ₪ שהם 98 ₪

חלופה ב' 10%-- יש לשלם סכום סופי של 10% - את המס ניתן לשלם כד 31/01/2018 עבור הכנסות של שנת 2017.
מס לא מיגיעה אישית – בדיוק כמו חלופה של דירה המושכרת לעסק .

א. בחירת המסלול תהיה לפי חבות מס הנמוכה ביותר כמו כן יש להתחשב בתשלומים להכנת הדו"ח השנתי

מי שמקבל שכר דירה המוך מ 5,010 ₪ או מי שבוחר בחלופה של 10% פטור מהגשת דו"ח שנתי

מי שבחר את מסלול 10% יכול לשלם את המס באינטרנט או להגיש למס הכנסה לבקש ספח לתשלום

מי שבוחר במסלול אחר חייב לפתוח תיק הכנסה ולהגיש דוח שנתי

 

מי שבחר במסלול 31% - והכנסות משכירות מעל 29,019 ₪ בשנה יקבל מהביטוח לאומי דרישה לשלם ביטוח לאומי על הכנסות פאסיביות , לאחר קבלת המכתב יש לפנות לביטוח לאומי לבטל את הדרישה מהסיבה שהכנסה היית מהשכרת דירה למגורים שהיא פטורה ממס .