רח' שדרות רגר 28, חדר 7, באר שבע, טל' 08-6657058, פקס 08-6657067, נייד 052-3390232

office office office office

יצחק פיירשטיין הינו יועץ מס מוסמך המעניק את שירותיו לארגונים, חברות ועסקים בכל סדר גודל, במטרה לייעל ולמקסם את התנהלותם הפיננסית.

כללים להחתמת עובד על כתב ויתור על זכויות.
הכלל הוא כי אין תוקף לויתור על זכויות עובד מכוח חוקי מגן, כגון: חופשה שנתית, פיצויי פיטורין וכו'.

כל מה שרצית לדעת על קבלת ”מענק עבודה“ - "מס הכנסה שלילי"
עבור שנת המס 2017, שכירים ועצמאים.

החלטת מיסוי לגבי קצבת גישור עד לגיל פרישה.
מתוך אתר רשות המיסים

malon

הוצאות הנסיעה המותרות  בניכוי לפי התקנות למי שיצאה לחו"ל לשם יצור הכנסות  .

  • לינה לפי קבלות                                                                       מ 108 עד 246 דולר ליממה.
  • הוצאות אחרות בתנאי שנדרשו הוצאות לינה עם קבלות                        עד 69 דולר  ליממה .
  • אם לא הוגשו קבלות קבלת על לינה                                                      עד 116 דולר ליממה.
  • שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו 19 שנה   עד 617 דולר לחודש .
  • הוצאות שכירות רכב המשמש ביצור הכנסה                                           עד 54 דולר ליממה